Naše ambulance byla založena roku 1994. Od té doby pracujeme v Medicentru (poliklinika) Beroun.

Máme zázemí laboratoře, RTG, SONO a partnerských oborů. Provádíme vyšetření za využití nejmodernější vyšetřovací techniky.

Ošetřujeme všechny věkové skupiny včetně kojenců (děti máme skutečně rády 🙂 ).

Je možno se k nám objednat bez doporučení praktického lékaře, avšak jeho informace nám pomohou.

Ošetříme pacienty zdravotních pojišťoven VZP,ČPZP,VOZP,ZPMV,OZP.

Z rozhodnutí provozovatele není požadován písemný souhlas s prováděním zdravotních služeb, kromě případů, které určuje zákon.

Informace o zpracování osobních údajů dle čl.13 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdrav.dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č.372/2011Sb.o zdrav.službách a podmínkách jejich poskytování(zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679.Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi vedených,máte právo požadovat jejich opravu,či omezení zpracování pokud zjistíte,že jsou tyto údaje nesprávné.Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout,stejně jako zdravotnický pracovník má právo jej po Vás požadovat.Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat,že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby,a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

Pracujeme v souladu s GDPR.